Ar nUrraitheoirí

Tá an Coiste iontach buíoch dár n-urraitheoirí uilig mar murach a dtacaíocht ghnaiúil, leanúnach ní fhéadfaí an Fhéile a reachtáil.

Buíóchas ó chroí le:

Údarás na Gaeltachta

Comharchumann Thoraí Teo.

Óstan Radharc na Céibhe

Club Sóisialta Thoraí

Turasmara Teo.

Siopa Phobail Thoraí