Rialacha na gComórtas

Rialacha (Leasaithe Aibreán 2015)

Bunaíodh Feis Thoraí sa bhliain 2001. Tá dhá aidhm ag an Fheis:

  • Comóradh a dhéanamh ar an cheoltóir Séamus Ó Dubhgáin (Jimmí Mhairí Bhilí) a fuair bás ar 8 Bealtaine 2000
  • Muintir an oileáin, go háirithe an aos óg, a spreagadh le dúchas an tseancheoil Gaeilge a choinneáil suas.

Seo a leanas rialacha na Feise:

Cha bhíonn sárú ar na rialacha seo ach le toil an choiste. Is é cinneadh an choiste an focal deireanach ar bhreithiúnas na moltóirí agus ar imeachtaí eile na Feise agus ní rachtar thar an chinneadh sin.

Iarrtar ar iomaitheoirí dhá amhrán a bheith réithe acu fá choinne an chomórtas. Tabharfar breithiúnas de ghnáth i ndhiaidh aon amhrán amháin. Sa chás gur mhaith leis na moltóirí é, beidh cead acu an dara hamhrán a iarraidh ar na hiomaitheoirí.

Cuirfear an t-amhrán a phiocann an t-iomaitheoir, an teacht i láthair, an guth cinn, soiléireacht na bhfocal agus tuigbheáil an cheoltóra ar na focal, anáil agus brí an cheoltóra san áireamh ag déanamh an bhreithiúnais seo.

Is iomaí amhrán Gaeilge a chluintear i dToraigh agus thig ceann ar bith acu a cheol sa chomórtas. Mar sin féin, cuideoidh sé le híomaitheoir má dhíríonn sé/sí go speisialta ar na hamhráin sin is mó a luaitear le Toraigh; na seanamhráin Ghaeilge atá san oileán le fada agus atá múnlaithe ag glúnta de cheoltóirí Thoraí, sa dóigh go n-aithnítear iad in áit na mbonn nuair a thosaíonn an ceoltóir.

Liosta samplach (chan liosta iomlán atá anseo agus tá go leor amhrán eile a thiocfadh a cheol fosta). Má éiríonn le ceoltóir a theacht ar amhrán nach gcluintear rómhinic is amhlaidh is fearr sin

Thiar i gConnachta Gleanntán na Coilleadh Uaigní,
A bhean uasal glac súáilce Bríd Óg Ní Mháinle
Tiocfaidh an Samhradh An Buachaill Deas Óg
An Bobaire Cití an Chúil Bhuí
Is trua nach bhfuil mé i Sasain Máire Bhán
Úna BHeag na hÁite An bhfuil an seanchat thiar faoin leabaidh?
Is trua nach bhfuil mé in Éirinn Teacht na fáile Pádraig
Beití Sailí Dan Buachaill ón Éirne (seanleagan Thoraí)
Is trua nach bhfuil mé i nGaillimh Lán na Páirce Báine
Bádaí na dTrí Seol Chuaigh Seán Ó Mianáin ‘na nDúnaidh
Lá Fhéil Pádraig Séamus Mac Murchaidh
Amhrán na Scadán Amhrán Mhuintir Mheiriceá
A Phaidí a Ghrá Amhrán na Wheatplain
Nach fada mo chosa gan Bróga Mal Dubh a’ Ghleanna
An Droighneán Donn Tháinig an tÓgánach ródheas
Tháinig an bás go fáilí chuaum ar cuairt Scairteach Áranna
An chuiscreach Ar cuairt má théimse go Toraigh álainn
An Buachaill Fóinteach An Cailín Gaelach Mo chuairtse anuas Dé Domhnaigh
Seán Bán Mo Ghrá Ar a ghabhail go Baile Átha CLiath dom
An Seanduine Dóite Thug mé Rúide
Thiar i gConnachta Dónall Óg
A bhean uasal glac súáilce Neansaí Bhán Nic Giorbarlaí
Tiocfaidh an Samhradh An Máistir Scoile
An Bobaire Tá mé ‘mo shuí (seanleagan Thoraí)
Is trua nach bhfuil mé i Sasain An bhfuil an seanchat thiar faoin leabaidh?
Úna Bheag na hÁite Teacht na fáile Pádraig
Is trua nach bhfuil mé in Éirinn Buachaill ón Éirne (seanleagan Thoraí)
Beití Sailí Dan Lán na Páirce Báine
Is trua nach bhfuil mé i nGaillimh Chuaigh Seán Ó Mianáin ‘na nDúnaidh
Bádaí na dTrí Seol Séamus Mac Murchaidh
Lá Fhéil Pádraig Amhrán Mhuintir Mheiriceá
Amhrán na Scadán Amhrán na Wheatplain
A Phaidí a Ghrá Mal Dubh a’ Ghleanna
Nach fada mo chosa gan Bróga Tháinig an tÓgánach ródheas
An Droighneán Donn Scairteach Áranna
Tháinig an bás go fáilí chuaum ar cuairt Ar cuairt má théimse go Toraigh álainn
An chuiscreach An Cailín Gaelach Mo chuairtse anuas Dé Domhnaigh
An Buachaill Fóinteach Ar a ghabhail go Baile Átha CLiath dom
Seán Bán Mo Ghrá Thug mé Rúide
An Seanduine Dóite Dónall Óg
Thiar i gConnachta Neansaí Bhán Nic Giorbarlaí
A bhean uasal glac súáilce An Máistir Scoile
Maidin Fhómhair Tá mé ‘mo shuí (seanleagan Thoraí)
Peigí Ní Shleibhí An bhfuil an seanchat thiar faoin leabaidh?
Amhrán na Péiste Teacht na fáile Pádraig
Landlady na Páirte Buachaill ón Éirne (seanleagan Thoraí)
Ag an phobal Dé Dhomhnaigh Lán na Páirce Báine
Connlaigh Ghlais an Fhómhair (leagan Thoraí) Chuaigh Seán Ó Mianáin ‘na nDúnaidh
Tá Ribín ag mo Mhuinín Séamus Mac Murchaidh
Is fada mo chosa gan Bhróga Amhrán Mhuintir Mheiriceá
D’éirígh mé go luath luath Amhrán na Wheatplain
Tháinig an rógaaire ródheas na bhaile tráthnóna Mal Dubh a’ Ghleanna
Tá mo Bhróga sa tSwomra Tháinig an tÓgánach ródheas
An uair sin bhí’n fear fada in Árainn Scairteach Áranna
An Chrúibín Ar cuairt má théimse go Toraigh álainn
Ar a ghabhail go Baile Átha CLiath dom An Cailín Gaelach
Maidin Fhómhair Mo chuairtse anuas Dé Domhnaigh

Aois ghrúpaí – Daoine Fásta (os cionn 18) Faoi 18, Faoi 12, Faoi 8:

Beidh cead ag iomaitheoirí a bheith in aoisghrúpa má tá said faoin teorainn aoise ar an chéad lá de mhí Eanáir. Is é sin, má bhíonn breithlá ag iomaitheoir i mbliain an chomórtais a fhágann go bhfuil said os cionn an teorainn aoise, beidh cead aici/aige cur isteach ar an chomórtas a fhad agus go dtiteann an breithlá i ndiaidh an chéad lá de mhí Eanair.

Cé atá i dteideal cur isteach ar na comórtais:

Faoi 12

Páistí atá faoi 12 bliain d’aois cibé áit arb ar dóibh.

Idir 12 agus 18

Daoine óga idir 12 agus 18 bliain d’aois cibé áit arb as dóibh. Pronnfar Corn Shéamuis Uí Dúgáin ar an amhránaí is fearr de chuid Thoraí sa rannóg seo agus pronnfar Corn na gCarad ar an amhránaí is fearr san rannóg. D’fhéadfadh  duine óg de chuid Thoraí an dá dhuais a bhuachaint.

Daoine Fásta (18+)

Amhránaí ar bith a bhfuil iarratas curtha isteach aige agus glactha leis ag an gcoiste

 

Duaiseanna:

Tá na comórtais uilig agus an Fheis í féin ag brath go huile is go hiomlán ar dheá-thoil na n-amhránaithe agus a gcuid rannpháirtíocht agus níl sna duaiseanna ach aitheantas faoi leith d’amhránaithe a théann go mór i bhfeidhm na moltóirí na bliana sin.

Ní roinntear an chéad duais ach le cead an choiste agus i gcás eisceachta. Pronnfar na trófaithe atá luaite thíos ar na hiomaitheoirí a fhaigheann an chéad áit ina gcomórtas féin. Ní phronnfar duaiseanna airgeadais. Pronnfar na duaiseanna seo a leanas ar iomaitheoirí:

 

Corn Chuimhne na hAmhrán: Pronnfar an corn seo ar an iomaitheoir is fearr i gcomórtas na ndaoine fásta. Pronnfar an dara duais fosta

Corn na gCarad: Pronnfar an corn seo ar an iomaitheoir is fearr sa chomórtas don aois ghrúpa idir 12 agus 18. Pronnfar an dara duais fosta.

Duais an Dóchais: Pronnfar an duais seo ar an té is mó a bhfuil an chuma air go dtiocfaidh sé nó sí chun tosaigh mar cheoltóir san am atá le teacht. Tá gach duine idir óg is fhásta a déarfas amhrán sa chomórtas cáilithe don duais seo, gan bin ar ghrúpa aoise.

Corn Cuimhneacháin Shéamuis Uí Dhúgáin: Pronnfar an Corn seo ar an iomaitheoir  is fearr idir 12 agus 18 mbliana déag d-aois arb as Toraigh dó.

Corn Cheoltóirí Thoráí: Pronnfar an trófaí se oar an iomaitheoir is fear faoi 12. Beidh na slata tomhais chéanna i gceist ag déanamh an bhreithiúnais seo agus atá leagtha síos do na comórtais eile. Gan amhras, cuirfear aois an iomaitheora i gceist nuair a dhéanfar an breithiúnas.

Pronnfar an chéad agus dara duais ar na hiomaitheoirí  sna comórtais aithriseoireachta freisin.

Tabharfar bonn aitheantais d’achan iomaitheoir a ghlacann páirt sna comórtais do dhaoine faoi 18 mbliana d’aois.

Breith na Moltóirí

Is é breith na moltóirí an focal deireanach ar aon chomórtas. Ní bheidh  cead torthaí an chomórtais a chur ar ceal ach le cead an choiste.