Jimmí Mhairí Bhillí

Séamus Ó Dubhgain

Rugadh Jimmí Mhairí Bhillí ar 13 Feabhra 1928 agus cailleadh ar 9 Bealtaine 2000 é. Chaith sé saol s’aige istigh i dToraigh ag feirmeoireacht is ag iascaireacht ach cosúil le go leor Conallaigh eile chaith sé tréimhse anonn is anall go hAlbain; ag obair ar fheirmeacha agus ar na “public works” a bhí sé nuair a bhí sé thall. Bhí bród ar Jimmí as cultúr agus oidhreacht s’aige agus  muintir s’aige agus chuir sé spéis sna seanamhráin, sna damhsaí agus sa scéalaíocht; fear mór airneálaíochta a bhí ann. Bhí cáil faoi leith ar Jimmí as a chuid amhránaíochta agus ba  mhinic é luaite leis na hamhráin, An Seanduine Dóite agus Seán Bán Mo Ghrá; b’iad na hamhráin sin a cheol sé ag an tOireachtas i 1981 nuair a bhain sé Comórtas na bhFear. Bhí baint aige freisin leis an drámaíocht, idir aisteoireacht agus scríobh. Ba le Pádraig Sheáin Mhairí a scríobh sé dráma bunaithe ar Sheán Bán mo Ghrá.

Bhí Jimmí dilís i gcónaí d’áit dhúchais agus rinne sé a dhícheall saol sóisialta agus eacnamaíochta Thoraí a fhorbairt; bhí baint aige le bunadh an Chomharchumainn agus le go leor forbairtí eile, ina measc, scéim an uisce, Club Sóisialta agus bóithre.

Phós Jimmí Ghráinne Phádraig i mí na Samhna 1961 agus bhí triúr mac agus iníon amháin acu.

Eagráitear Féile Jimmí Mhairí Bhillí agus Feis Thoraí le cuimhneamh, ní amháin ar Jimmí, ach orthu siúd uilig de bhunadh Thoraí atá ar shlí na fírínne ach a d’fhág taisce de chultúr agus traidisiún ina ndiaidh.

Go sona síoraí iad!